Huizen

Huizen

Huizen

We hebben een programma ontwikkeld van activiteiten die we ´huizen´ noemen. Elk huis is een knooppunt in het netwerk Doopsgezinde Gemeente van Koog en Zaandijk en Westzaan.

Een van de activiteiten is de dienst op zondag om 10.00 uur in onze Kooger Vermaning. In deze dienst op zondag herken je ons als kerkelijk gemeente die op zondag een plek wil zijn waar iedereen welkom is. (Overigens: Deelname aan een ´huis´ houdt niet automatisch in dat we je op zondag verwachten – wel ben je altijd welkom).

Wij zijn als gemeente ook een netwerk, waarin mensen, wel of niet verbonden met de kerkelijke gemeente die we ook zijn, deelname met de intensiteit waar ze zelf voor kiezen. Dat netwerk wordt gevormd door de eerder genoemde ´huizen´.


Belangrijk om te weten:
Wij zijn geen vormingscentrum, volkshogeschool of therapeutisch instituut: elk huis is twee dingen: een aanbod van een activiteit en een ruimte waar mensen elkaar treffen. Kwaliteit hangt af van het aanbod ( daar staan wij voor) en van jouw inbreng. En, wij doen alleen maar waar wij zelf plezier in hebben met mensen die ons netwerk Doopsgezinde Gemeente van Koog en Zaandijk en Westzaan willen delen. In ons netwerksysteem van huizen hoor je erbij voor zover jij daar zelf voor kiest. 

Omdat wij ontmoetingen organiseren waarbij de inbreng van de deelnemers belangrijk is, vragen wij geen geld. Als je wilt kun je natuurlijk wel een bijdrage storten op onze rekening.

Gevolg van ons netwerksysteem is dat de meesten van de deelnemers in de huizen mensen zijn zonder kerkelijke gebondenheid. ´Netwerkers´ die met elkaar de sfeer bepalen. De kenmerkende sfeer in onze huizen is die van een open gedachtewisseling.

Elk huis heeft een gastheer of gastvrouw waar je contact mee kunt opnemen. Leden van de kerkenraad, zie contact, en de diverse gastheren en gastvrouwen zijn altijd bereid je van informatie te voorzien.  

We hebben de volgende huizen:

Kijk in de agenda voor de geplande activiteiten