Kerkdiensten

Diensten

Kerkdiensten

Diensten
Iedere zondag bent U welkom in dienst van 10.00 uur in de Kooger Vermaning. Kijk voor meer informatie in de agenda.

Als u liever thuis blijft: de Thuis-Lees-Diensten kunt u blijven ontvangen. Als u dat wilt, kunt u berichtje sturen naar Koogergemeenteblad@gmail.com voor de digitale versie, of naar ijke.aalders@hotmail.com voor een papieren versie. Zet daar dan wel even uw adres bij.

Collectedoelen worden bij de dienst in de agenda vermeld. Wilt u liever via de bank doneren? Dat kan: NL 38 ABNA 0423 7864 74 t.n.v. Doopsgez Koog Zdyk Wzaan o.v.v. collecte en de datum van de dienst.