Palmzondag 2 april 2023

Palmzondag 2 april 2023

Matteüs 26:1-27

Klein

Een beetje liefde
kan als een druppel water zijn
die een bloem de kracht geeft
zich weer op te richten
Een beetje liefde
kan een mens genezen!
Een mens genezen is hem helpen
de verloren moed terug te vinden
Meer dan door je mond
zal de liefde spreken
door de zachtheid van je handen
de tederheid van je gelaat
en de aandacht van je hart!

Phil Bosmans