Pinksteren 28 mei 2023

Pinksteren 28 mei 2023

Geest, uit de hemel neergedaald,

storm van gedrevenheid,

breek niet de mens die ademhaalt,

Gij die ook stilte zijt.

Geest van de Vader en de Zoon,

vuur van hun heiligheid,

verzeng ons niet, maar brand ons schoon

van ongerechtigheid.

Adem van leven in het woord,

wek hen die niet verstaan:

de stomme spreekt, de dove hoort,

Gij doet het lied ontstaan.

Lied 677