Van Pasen naar Pinksteren 30 april 2023

Van Pasen naar Pinksteren 30 april 2023

Waar is mijn pleisterplaats? Waar ik en jij niet staan.

Waar is mijn hoogste doel, waar ik naartoe moet gaan?

Daar waar men er geen vindt. Waarheen dan nu mijn schreden?

Ik moet, God nog voorbij, een woestenij betreden.

Angelus Silesius