Regelhuis

Regelhuis

Regelhuis

Al onze activiteiten hebben de naam ‘huis’ gekregen. De kerkenraad noemde zich even Regelhuis. Wij vinden het echter wat vrijblijvend klinken, vandaar dat wij teruggaan naar Kerkenraad. Dit ‘huis’ functioneert als het dagelijks bestuur van de Doopsgezinde Gemeente Koog en Zaandijk en Westzaan.

Het hoogste orgaan in onze gemeente is uiteindelijk de algemene ledenvergadering, deze wordt jaarlijks in april/mei gehouden.

De namen en adressen van de leden vindt u onder het kopje Contact