Onze Vermaning

Onze vermaning

Onze Vermaning

Onze Vermaning

Het grote huis

Kooger Vermaning
Lagendijk 34,
1541 KC Koog aan de Zaan

Zondagen 10.00 -11.00 uur.

In de oude houten 17e eeuwse vermaning (met stenen ombouw uit de 19e eeuw) wordt elke week een eenvoudige dienst gehouden. Ondanks (of dankzij) de eenvoud van de dienst en de kleine geloofsgemeenschap een plek waar een soms wat informele sfeer wordt gecombineerd met aandacht voor nieuwe invalshoeken die aansluiten bij de spiritualiteit van deze tijd.

De zondagen worden gevuld met gastpredikanten, de liturgiegroep of leden van de Gemeente.

De kerkdienst op zondag is nog een van de plekken in de samenleving die je een openbare sociale ruimte kunt noemen, een plek waar mensen elkaar treffen, na elven wordt het dat trouwens vanzelf, want dan is er koffie voor wie dat wil.

Een paar maal per jaar is er een poëziedienst, waar mensen een gedicht van hun voorkeur voordragen, met een persoonlijk verhaal waarom zij juist dat gedicht gekozen hebben.

De liturgiegroep werkt met verschillende thema’s waar leden, vrienden en belangstellenden van de gemeente bij betrokken worden. Zie in het preekrooster wanneer dat is.